Obwieszczenia
o licytacjach

Istnieje możliwość otrzymywania powiadomień o zamieszczonych obwieszczeniach o licytacjach.
W tym celu należy podać swój adres email    >> sprawdź <<

Komornik SĄdowy przy SĄdzie Rejonowym w Kole    JarosŁaw Figura

 • Obwieszczenia o licytacjach
  Poniżej prezentowane są wg dat aktualne obwieszczenia o planowanych licytacjach ruchomości i nieruchomości. Istnieje możliwość otrzymywania powiadomień o zamieszczonych obwieszczeniach o licytacjach.

  więcej »

 • OGNIVO CEPiK
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura informuje, iż poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, posiada możliwość sprawdzenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe w 136 bankach poprzez system OGNIVO.

  więcej »

 • Kontakt
  Wszystkie dane teleadresowe kancelarii wraz z mapką dojazdu, godzinami otwarcia kancelarii i przyjmowania interesantów, i inne potrzebne informacje.

  więcej »